МАНАСТИР ПУСТИЊА

MANASTIR PUSTINJA

МАНАСТИР ПУСТИЊА

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Вујиновача, општина Ваљево


МАНАСТИР ПУСТИЊА

Назив локалитета: МАНАСТИР ПУСТИЊА
Место: Вујиновача
Општина: Ваљево
Време настанка: око 1600. године
Намена: сакрални објекат

foto foto foto foto foto foto

После 1973.године, када су изведени обимни конзерваторски радови на храму (Завод из Крагујевца), дрвени кровни покривач од шиндре је већ почетком деведесетих година дотрајао, па је претила опсност да дође до оштећења фресака. У циљу заштите постављени су олуци на цркви, а 1991.године изведен је дренажни канал. Овим радовима руководила је арх. Мирјана Петронијевић, конзерватор Завода. Завод је 1995.године припремио потребну количину нове храстове шиндре, па су 1996.године организовани радови на комплетном препокривању крова цркве. Извођење радова поверено је занатској радњи Милутина Игњатовића из Лознице, за износ од 13.650,00 динара. Следеће,1997.године настављени су радови на препокривању крова звоника и крова припрате цркве. Звоник је препокривен шиндром, а припрата новим бибер црепом (предузеће „Кеј“ из Ваљева). Спољни зидови звоника и припрате су премалтерисани и окрећени 1998.године (Г.П.,,Јабланица“ из Ваљева). Ове радове је финансирало Министарство културе. Исте године постављена је и главна улазна капија (Т.Дражић,дипл.инг.арх.).Завод је 1986.године урадио реплику северних врата на припрати и извео конзерваторско- рестаураторске радове на крсту са медаљонима и аждајама (1989), а 2002.године изведено је чишћење и конзервација живописа на западном зиду цркве (у припрати). Радове је финансирало Министарство културе, а извео их је Миодраг Марковић, сликар-конзерватор завода.