Шабачка тврђава

Шабачка тврђава

Статус: Културно добро од великог значаја
Локација: ШАБАЦ Десна обала Саве
Време настанка: период од 15 са реконсртукцијама до почетака 19 века.
Намена: Служила је за војне потребе. Последњих пола века без намене. Руководилац пројекта реконструкције: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Консултанти: Др. Марко Поповић, проф. арх. Милорад Димитријевић, мр. арх. Гордана Симић, археолог Радивоје Арсић
Инвеститор: Министарство Културе РС, Град Шабац
Пројекат истраживачких и рестаураторских радова са предлогом ревитализације: мр. арх. Гордана Симић, арх. Светлана Вукадиновић.
Архитектонско грађевински пројекат реконструкције северног зида тврђаве: арх. Евица Димитријевић Рајшић и арх. Тихомир Дражић.
Надзор: арх. Светлана Вукадиновић ,арх. Тихомир Дражић, инг . Зоран Цекић
Извођачи: Занатска задруга “Југославија” Београд до 2006.г. и “Изградитељ” Богатић

Преглед радова по сезонама

2004. године изведена систематска археолошка истраживања. Руководилац Радивоје Арсић година Кратак опис изведених радова, метода, инвеститор и извођач, учесници, стручни надзор, консултант, статика и слично

2005/07.г.

Радови започети 2005. године обновом и реконструкцијом порушене североисточне куле, а настављени, санцијом свода казамата, обновом парапетног зида и шетне стазе на источном зиду тврђаве и рестаурацијом спољнег источног зида тврђаве.

2009/10. г.

У сезони 2009 и 2010. Године наастављени су радови на конструктивној санацији сводова и започети радови на реконструкцији северног зида тврђаве према Сави. Северни зид од опеке према реци сачуван је у фрагментима, а у делу према западној кули је порушен и у једној од фаза обновљен каменим материјалом али је и тај део зид сачуван у мањим фрагментима.

Због мале носивости тла претходно су побијени арм. бетонски шипови преко којих је постављена темељна греда за нови зид. Нови зид ће се реконструисати делимично тако да се не затвори у потпуности поглед према реци у циљу обезбеђења ширих могућности ревитализације тврђаве по окончању конструктивно статичке санације и реконструкције овог утврђења.