Окућница Тешмана Солдатовића, Бастав

Окућница Тешмана Солдатовића, Бастав

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: село Бастав, општина Осечина
Назив локалитета: ОКУЧНИЦА ТЕШМАНА СОЛДАТОВИЋА, Бастав
Место: село Бастав
Општина: општина Осечина
Време настанка: прва половина 19. века
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Инвеститор: Министарство културе Републике Србије
Извођач: ГР „Тетра“ Ваљево
Надзор: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић

Окућница Солдатовића једна од ретких сачувана етно целина у западној Србији, са десетак аутентичних објеката и представља пример развијеног задружног домаћинства са улогом административног седишта у периоду успостављања власти и управне организације после ослобађања од турске окупације. Највреднији објекти су дрвени амбар из 1835. године, Тешманов конак и неколико вајата који представљају значајне примере достигнућа народног неимарства. Пушница која је имала четрдесет леса сведочи о моћи ове задружне целине. У саставу окућнице је и једна зграда која је имала намену народне канцеларије у којој старешина рађевског среза обављао административне послове.

У сезони 1993/94 изведени су заштитни радови у мањем обиму углавном на заштити дотрајалог кровног покривач

2010.г. Започети су и изведени следећи радови на Згради народне канцеларије: конзерваторски радови, санација темељних зидова и други радови на овој полубрвнари која је била угрожена због већег оштећења кровног покривача и дестабилизације камених зидова.

Због ограниченог буџета није се могло приступити радовима на другим објектима окућнице па су очекивања да се радови наставе следеће сезоне.