Родна кућа Живојина Мишића, Струганик

Родна кућа Живојина Мишића, Струганик

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Струганик, општина Мионица
Назив локалитета: РОДНА КУЋА ЖИВОЈИНА МИШИЋА, Струганик
Место: Струганик
Општина: општина Мионица
Време настанка: 19. век
Намена: адаптирана за музејске потребе
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх Тихомир Дражић; дипл.инг.арх. Милка Крстивојевић
Радове финансира: Министарство културе; Дирекција за обнову и развој колубарског округа погођеног земљотресом.

На старој згради полубрвнари, која је адаптирана за музејске потребе и стављена у функцију (Завод из Крагујевца) појавила су се оштећења која је требало санирати. Организовани су радови 1988. године који су обухватили препокривање крова старом ћерамидом, санацију пукотина у зидовима соба и подрумским зидовима, кречење зидова, премазивање прозора и врата фирнисом и презиђивање камене подзиде (Т. Дражић, дипл. инг. арх.). Радове је финансирало Министарство културе.

Али исте године крајем септембра кућа је растресена дејством земљотреса, па је било неопходно поново организовати радове на санацији и конзервацији. То је поверено окружној дирекцији и општинским комисијама, које су тек 2002. г. ангажовале извођача за извођење радова. Осим претходно наведених радова овом приликом је санирана кровна конструкција, изведен дренажни канал и нов тротоар од камених плоча (М. Крстивојевић, дипл. инг. арх., конзерваторски надзор). Инвеститор: Дирекција за обнову и развој колубарског округа погођеног земљотресом.