Споменик војводи Јанку Катићу и споменик палим борцима у НОБ 1941-1945 у селу Крнић у општини Владимирци

Споменик војводи Јанку Катићу и споменик палим борцима у НОБ 1941-1945 у селу Крнић у општини Владимирци

Пројекат: Рестаурација споменика Јанку Катићу и палим борцима у НОБ 1941 – 1945. године у селу село Крнић

Финансијер: Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије са 477.646,00 динара.
Време извођења радова: од 27. јул до 24. августа 2018. године.
Руководилац пројекта: Зорица Ј.Марковић, историчар уметности.
Рестаураторске радове извели: МА Лука Новаковић, рестауратор- конзерватор и Милан Арсенић, сарадник за послове техничке реализације.
Фото документацију урадио: Милан Марковић, фотограф.
Грађевинске радове извела: фирма „СЗТ Машинбраварска радња Слободан Крунић“ из Ваљева.

У оквиру реализације пројекта на споменицима су изведени рестаураторски радови: уклањање бифилма са спомен-плоча, споменика и постамента хемијски помоћу раствора натријум-хидроксида (каустична сода) и механичким путем коришћењем челичне четке. Оштећене ивице на гранитном споменику Јанка Катића рестауриране су цементним малтером комбинованим са гранитним брашном и латексом.  Са тростепеног постамента је уклоњен нестабилан слој старе, беле боје и нанет нови слој беле боје за бетон. Са анкера је рђа уклоњена фосфорном киселином, анкери су  скраћени и заштићени од даље корозије премазом боје за метал. Слова епитафа су ретуширана црном, односно белом бојом за бетон. Ињектиране су спојнице на споменику и избрушене површине на које је нанет цементни малтер комбинован са гранитним брашном и латексом. На споменику погинулих у Другом светском рату уклоњен је нестабилан бојени слој са грба Југославије и петокраке и урађено њихово ретуширање бојама за бетон.

У оквиру партерног уређења било је неопходно да се уклони: пет џакова најразличитијег смећа и потом демонтирају старе приступне стазице, остаци стубова који су постојали са спољашње стране сокла и он просече са фронталне стране ради отварања новог приступа споменицима. Од укупно 10 стубова на огради, пет АБ стубова дим 0,75 х 0,30 х 0,30 МБ 20 је требало фиксирати и између њих поставити нове бешавне црне цеви ф 5/4 са потребном заштитом и завршним бојењем. Око споменика је израђен нови бетонски плато д=10 цм. МБ 20 са потребном оплатом и уградњом арматурне мреже.

Мада је пројектом било предвиђено да се посече липа која се налази уз споменике, од тога се одустало због изражене подељености мештана око овог питања јер су на то стабло  качили умрлице. Зато је као компромисно решење постављена нова самостојећа табла у непосредној близини а у консултацији са стручњаком из јавно-комуналног предузећа у Ваљеву, са стабла су одсечене две гране које су највећим делом заклањале споменике. На очишћене земљане површине уз приступну стазу и у залеђу споменика засађена су стабала лежеће сребрне клеке и 30 садница великог зимзелена Vinca minor „Alba“. Уместо недостајућих клупа израђене су нове и поред њих постављена је канта за смеће, као прилог донатора из Ваљева.  Уважавајући помоћ коју су мештани села Крнић и Јазовник свакодневно пружали стручној служби завода за заштиту споменика културе „Ваљево“и поштујући њихову велику жељу да село изгледа лепше, приликом реализације овог пројекта у центру Крнића очишћено је и 11 споменика из периода Првог српског устанка, Балканских ратова и Првог светског рата. Споменици су хемијски третирани раствором натријум-хидроксида (каустичном содом), са њих су механички уклоњене наслаге биофилма и у два премаза нанет раствор за хидрофобну заштиту ECO IMPREGNIR MK.