Крајем 2008. године завршени су конзерваторски и други радови на згради старе шабачке болнице која је пренета на коришћење Историјском архиву из Шапца. Архивска установа је и раније била смештена у ову зграду, а након завршетка радова одржана је пригодна свечаност 15. новембра којој је присуствовао министар културе.

Велики тавански простор је адаптиран за административне потребе, а приземље у потпуности намењено чувању и депоновању архивске грађе, после исељења апотекарске установе из дела зграде. Са нових 635м2 корисног адаптираног таванског простора, знатно су побољшани услови за рад ове архивске установе.