Јавне набавке

28.08.2020 ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – Наставак радова на текућем одржавању Зграде старе железничке станице у Ваљеву Обавештење о закљученом уговору: преузмите ПДФ 28.08.2020 ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – Пројекат конзерваторских радова на санацији фасаде цркве Преноса моштију Св. Николе у Рабровици – 2. фаза Обавештење о закљученом уговору: преузмите ПДФ 26.08.2020 ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – Пројекат […]

Подношење захтева

Захтев за издавање решења за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите Захтев а изадање решења о давању сагласности на пројекат и документацију Преглед и провера изведених радова

Тешњар кроз три века

foto

Примарни циљеви активност издавача на прикупљању и обради расположивих прилога који са широког спектра третирају историографска питања везана за Тешњар су били усмерени ка намерама да се на једном месту, у изворном облику, сакупе и учине доступне јавности познате значајне и занимљиве информације везане за Тешњар, без обзира на њихову провињенцију, ужу тематику и релевантност […]