Ксенија Стевановић

Ксенија Стевановић

Ксенија Стевановић Директор Завода Година рођења:  1961. Образовање: доктор техничких наука – област архитектуре e-mail: ksenija.stevanovic@vaza.co.rs

О нама

Завод за заштиту споменика културе “Ваљево” са седиштем у Ваљеву, основан је 1986. године. Територијално је надлежан за 14 градова и општина Мачванског и Колубарског округа. Основна делатност установе је заштита споменика културе, просторно културно историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места. Од 13 тренутно запослених радника, 8 су са високом школском спремом, један са […]