Завод за заштиту споменика културе Ваљево

Захтеви за преузимање

  • Захтев за издавање решења за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите
  • Захтев а изадање решења о давању сагласности на пројекат и документацију
  • Преглед и провера изведених радова