Драган Стаменовић

Драган Стаменић

 

историчар уметности, конзерватор саветник

 

 

 


Година рођења: 1954
Образовање: ВСС


email: gane@vaza.co.rs


Радно искуство:

1979-1988 професор уметности у средњим школама,

од 1988 до данас запослен на месту историчара уметности у Заводу за заштиту споменика културе „Ваљево“

 

Референце :

 

– Манастир Пустиња, Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, Ваљево, 1988.

– Црква Ваведења у Докмиру, Гласник ДКС, број 13, Београд 1989.

-Преглед црквеног блага на подручју Шабачко-ваљевске епархије, Ваљево, 1991. (каталог и изложба – коаутор)

– Фреско декорација цркве у Крчмару, Гласник ДКС, број 15, Београд 1991.

– Иконостас ваљевске цркве, Колубара народни календар за просту 1991, Ваљево 1991.

– Значајне грађевине у Ваљеву, Ваљевац, 1994.

– Два века цркве у Степању, Православље, 1994.

– Непозната икона Богородице са Христом Алексија Лазовића из цркве у селу Степање, Гласник ДКС, број 22, Београд 1998.

– Дуборезни крст из манастира Каона, Просопон, број 3, Ваљево 1999.

– Фреско декорација куполе цркве у Крчмару, Просопон, двобој 4, Ваљево 2000.

– Црква у Степању, Напред, Додатак за културу, уметност и науку, Ваљево

– Ктиторски натпис у куполи цркве у Крчмару, Колубара, Ваљево, 2000.

– Часна трпеза цркве у Докмиру, Колубара, Ваљево 2001.

– Извештај о истраживању градитељског наслеђа Шапца у 2002. Гласник ДКС бр.27, Београд:

– Споменичко наслеђе колубарског и мачванског округа, Ваљево, 2006. (аутор већег броја текстова)

– Објекти грађени под утицајем европске архитектуре у Тешњару, Тешњар кроз три века, Ваљево, 2008, 32-36.

– Почеци индустријализације у Шапцу, Гласник ДКС,

– Текстови за серијал ТВ емисија о ваљевској архитектури на “ВТВ”, емитовано 90-тих година 20. века

– Текстови о манастирима Пустиња, Јовања и Ћелије, објављени на радију „Глас цркве“ 2012.

– Јеврејско гробље у Шапцу, Љубљански процес II, 2012.

– Двасесетдва градитељска подухвата нашег региона, Колубара, Ваљево, 2013

– Кућа Гођевац у Ваљеву, Колубарске, 2014

– Црква у Осечини, каталог, 2015

– „Омницентар“ – бивша фабрика коже у Ваљеву, Гласник ДКС, Београд 2015.…….

 

Учешће:

Љубљански процес II, Смедерево 2012.

 

Изложбе:

Црквено благо Ваљевско-шабачке епархије, 1991. Народни музеј Ваљево

– “Покидани ђердан”, изложба фотографија о народном градитељству (коаутор), 2009. (Ваљево, Крагујевац, Краљево и Смедерево). О изложби писано: „Изложба у пољопривредној апотеци“, Напред,28.08.2009.године; „Повод за провод“ ,Тешњарска гласоноша, август 2009. године; Ревија Колубара, 01.09.2009.године ; Презентација и демонстрација старих заната – грнчар, ткач, корпар,… на „Тешњарским вечерима“, 2009. ; Напред, 28.08.2010.г )……….

Остало: редовни послови у области конзервације и заштите

рад на документацији: израда услова техничке заштите на НКД, издавање сагласности на пројектну документацију, учешће на изради услова за планска документа урбанистичких служби, израда елабората за предлоге за утврђивање НКД, рекогносцирање терена, рад на истраживању градске архитектуре……

 

знање језика: француски

Рачунарске способности: познавање рада на рачунарима