Ксенија Стевановић

Ксенија Стевановић
Ксенија Стевановић

Ксенија Стевановић
Директор Завода

Година рођења:  1961.
Образовање: доктор техничких наука – област архитектуре

e-mail: ksenija.stevanovic@vaza.co.rs

Рођена у Београду где је завршила основнo и гимназијско школовање и стекла диплому на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, Специјалистичке студије Реконструкција градова и села, похађала на ULB, Слободном Бриселском Универзитет- Белгија.

Докторирала и магистрирала на Архитектонском факултету  у Београду са темама историје и архитектуре саобраћајних објеката.

Професионално искуство

Од 1985. ради у Грађевинском предузећу РАД и Саобраћајном институту ЦИП, а потом у архитектонском бироу GAAR у Лисабону, учествујући у изради урбанистичких планова, идејних и главних пројеката, као и надзора.

Од 1996. запослена на Архитектонском факултету у Београду у теоријској и практичној настави на Основним и Мастер студијама

Од 2015. запослена у регионалном Заводу за заштиту споменика културе „ Ваљево“ као директор Завода

Референце

Научни скупови, конференције и зборници међународног и националног значаја – „Sustainable development of railway passenger traffic as related to enviromental prottection“, ECOLOGICA, vol 18, No 63, 2011, Beograd;

– Тerminals as related to sustainable city development, SCIENTIFIC- Expert conference – RAILCON 2012, Faculty of  Mechanical Engineering, Univercity of Nis;

– “Sustainable urban development – Terminal Novi Beograd – Morphological potential”, SUSTAINABLE URBAN & TRANSPORT PLANNING – SUTP 2013 International Conference, Belgrade;

– “Reprogramming the architecture of abandoned places in Belgrade”, STRANDSustainable Urban Society Association, Beograd, 2013;

– „Belgrade Waterfront development- Traffic multimodal hubs“, DaaD Fachkurs Werkzeuge und Methoden für die urbane Wasserfrontentwicklung , Beograd, nov 2013., зборник april 2014 ;

– “Les misteres du Chateau de De ou les interferences des arts », Avangarda : Od Dade do nadrealizma, Medjunarodni naucni skup i izlozba, Muzej savremene umetnosti Beograd, 2014

– „Tešnjar- Valjevo s old city bazar, from conflict to interaction with the urban matrix”Preservation and Improvement of Historic Towns, III International conference, Sremski Karlovci, maj 2016.       – “ Српски добровољачки гробови на међународном војничком гробљу у Добричу- Бугарска“, Српска Културна Матерујална и Нематеријална Баштина у Дијаспори, Институт за Међународну Политику и Привреду, Београд, септембар 2016.

– „ Бебића лука- живи етно музеј“, Конференција Културни Предео, Завод за заштиту споменика културе Београд, новембар 2016.

Радови у научним часописима

– „Одрживи развој градова — Ренесанса терминала на преласку два века“, Архитектура и урбанизам, бр 22/23,г 2008, ИАУС, Београд

– „ Railway terminals-Accessibility for persons with reduced mobility, SPATIUM-International review, No. 20. Sept 2009. IAUS Beograd,                                                                                                      – – “ Multimodal railway terminals, functional and shape adventages for urban matrix” Technics technologies education management, Volume 8, Number 3 – “New principals in station designing- Belgrade case”, GRADJEVINAR, Zagreb,2013

Монографија

Ренесанса железничких терминала“, Задужбина Андрејевић, Београд, 2008,

Научмо-истраживачким пројекти:

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене- међусобни утицаји“ и „ Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености железнице Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске уније“, финансиране од Министарства за просвету и науку, циклус  2011- 2014 год

Јавна предавања, дебате, рецензије, остала делатност

–  Циклус јавних предавања на Коларчевом народном Универзитету у Београду са темом „Архитектура железничких терминала“: „Железнички терминали- „Катедрале 19. века“ и „Ренесанса железничких терминала“,  мај 2011. године.

–  Рецензије за научне књиге: „Појава и развој железнице и железничких путничких терминала“; „Савремени железнички путнички терминали“ и „Функционисање и прорачун железничких путничких терминала“ ГК Београд, 2012, аутора проф. Е. Фејзића

Организација  излагања радова наших студената у дијаспори, на Архитектонском факултету, са темом  „  Студија случаја Старо сајмиште“, децембар 2012.

Дебата и излагање у оквиру радионице међународног пројекта  Methods and Tools for Urban Waterfront Development“ у организацији Института за  архитектуру и урбанизам Србије, нов 2013.

Изложбе

– 2001- 2002. излагала на изложбама пројеката наставника и сарадника Архитектонског факултета у Београду;

– “30 гоидина рада Завода за заштиту споменика културе Ваљево“, организација поставке

Чланство

  • Инжењерска Комора Србије са лиценцом одговорног пројектанта архитектонских пројеката
  • Друштво архитеката Београда
  • Удружење Инжењера Београда
  • Друштво конзерватора Србије