Љубица Васиљевић

Љубица Васиљевић

Љубица Васиљевић
конзерватор-истраживач, стручни сарадник

Образовање: дипломирани етнолог – антрополог

E-mail: ljubmaric@gmail.com

Образовање је стекла у Ваљевској гимназији и Филозофском факултету у Београду, где је дипломирала 2009. године са темом “Цркве брвнаре у Западној Србији” на  Одељењу за етнологију и антропологију. Током студирања била је учесник теренског истраживања у оквиру трогодишњег пројекта „Мода у социјализму: пример ручне трикотаже »Сирогојно« организован од стране Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно и студијске групе за етнологију и антропологију. Професионално искуство сакупљала је током приправничког стажа у Народном музеју Ваљево, као сарадник на припремама етнолошких програма и учествовањем у реализацији изложби “Текстилно покућство” и “Прича о сукну – из етнолошких збирки музеја у Србији”. Од 2018. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе “Ваљево”. Хабилитациони рад на тему „Ревалоризација Просторно културно-историјске целине „Стара чаршија Тешњар“ са анализом вредности појединачних објеката“ одбранила је приликом полагања стручног испита који је прописан за рад у делатности заштите непокретних културних добара по програму за етнологе – конзерваторе.  Члан Друштва конзерватора Србије.

Објављени  радови

  • Функција цркве брвнаре у Миличиници на почетку 21. века, Гласник Друштва конзерватора Србије, Београд
  • Могућности ревитализације окућнице Солдатовић у селу Бастав код Осечине, Гласник друштва конзерватора Србије, Београд
  • Антрополошка анализа елемената традиционалне архитектуре у конципирању ивањданских обреда, у : Ивањдански обичаји ваљевског краја и суседних области западне Србије, Народни музеј Ваљево 2020.