Наташа Недељковић

Наташа Недељковић

Наташа Недељковић
Координатор дигиталног процеса

E-mail: natasa.r.nedeljkovic@gmail.com
Образовање:
Економски факултет универзитета у Крагујевцу

Година рођења: 1978.

Образовање: Економски факултет универзитета у Крагујевцу.

Обавља послове селектовања, систематизације и архивирање документације у областима заштите културног наслеђа и послове дигитализације непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту.

Завршена обука из процеса дигитализације културног наслеђа и постављање дигитализованог материјала на Информациони систем непокретних културних добара.

Радно искуство

Од 2021 године запослена у Заводу за заштиту споменика културе Ваљево.