Невена Павловић

Невена Павловић
Археолог стручни сарадник

Година рођења: 1984.
Образовање: дипломирани археолог

e-mail: neenapavlovic@gmail.com

Образовање

2022. положила стручни испит у делатности заштите непокретних културних добара у Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд са темом Предлог одлуке о утврђивању Ћелијског брда у Лелићу за археолошко налазиште.

2014. дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Одељење за археологију.

2003. завршила средњу Техничку школу у Ваљеву, смер грађевински техничар за високоградњу.

 

Професионално искуство

Током студирања била учесник археолошких истраживања у органиацији Филозофског факултета Универзитета и Републичког завода за заштиту споменика културе. Од 2006. године као сарадник Завода укључена у писање и реализацију Пројеката археолошких истраживања. Као члан археолошке екипе, активно учествовала у око 40 кампања теренског и кабинетског научно-истраживачког рада, од рекогносцирања и проспекције терена, евидентирања археолошких локалитета, у свим пословима приликом њиховог истраживња и у обради покретног археолошког материјала и изради документације. Искуство у заштити непокретног културног наслеђа стицала је учешћем у вишегодишњим Пројектима заштитних археолошких истраживања и ископавања на простору Рударског басена Колубара, археолошких налазишта Јеринин град у Бранговићу, Анине у Ћелијама и других локалитета угрожених инвестиционим радовима.

Публиковање и презентовање резултата истраживања у публикацијама, стручним часописима и на изложбама

Арсић, Р. и Павловић, Н. 2021. Стамбена архитектура и урбанистичке фазе развоја утврђења Јеринин град – Бранговић. Гласник САД 37: 253-290.

Арсић, Р., Пецикоза, В. и Павловић, Н. 2020. Анине житница Колубаре. Ваљево: Завод за заштиту споменика културе.

Арсић, Р., Чебашек, Е., Ђенић, Ђ., Павловић, Н., Пецикоза, В. 2019. Јеринин град, Бранговић. Ваљево: Народни музеј и Завод за заштиту споменика културе.

Изложба Позноантичка грађевина у Бабиној Луци, 2021.

Изложба Јеринин град-Бранговић, Град пре трга, 2019.

Изложба Анине позноантички комплекс-резултати најновијх истраживања, 2018.