Откривена највећа пећинска позноантичка гробница у Европи

Откривена највећа пећинска позноантичка гробница у Европи

Археолози из Завода за заштиту споменика културе Ваљево и Истраживачке станице Петница, у сарадњи са спелеолозима Друштва истраживача „Владимир Мандић Манда“ из Ваљева, открили су највећу позноантичку пећинску колективну гробницу у Европи у до сада непознатној дворани у Петничкој пећини.

До овог открића дошло је након вишемесечне суше и знатног пада нивоа воде у подземном Аждајином језеру који је омогућио приступ деловима пећине који до сада нису били истраживани и кроз које протиче подземни ток реке Бање. У току првих испитивања новооткривене дворане од стране ваљевских спелеолога и археолога из Истраживачке станице Петница уочени су делови људских скелета који су се налазили у води прекривени ситним песковитим муљем. Убрзо се укључује и Завод за заштиту споменика културе из Ваљева и приступа се хитном археолошком истраживању које је финансијски подржано од стране Града Ваљева.

У току овог истраживања пронађени су скелетни остаци више од 20 особа, различте старосне доби од деце до одраслих, као и делови керамичких посуда из периода касне антике (IV-V век). Утврђена археолошка ситуација наводи на закључак да тела покојника нису укопавана већ су из неког разлога остављена на стеновитој површини пећинског канала. Услед дуготрајног утицаја јаких водених струја временом је дошло до њиховог  померања из положаја у којем су похрањени. У наредном периоду предстоје детаљне антрополошке, генетске и друге специјалистичке анализе скелетног  материјала, као и  прецизно датовање скелета. Очекујемо да ће у блиској будућности бити настављена даља истраживања унутар Петничке пећине и њене шире околине.

Овакав вид сахрањивања у доба позне антике, са великим бројем скелета који су похрањени дубоко унутар пећине, до сада није био познат на тлу Европе. Налаз  из подземног тока реке Бање представља јединствени случај и значајно археолошко откриће. На значај Петнице и Петничке пећине током периода позне антике упућују и резултати ранијих археолошких истраживаја са некрополе испред пећине, као и гробног места новорођенчета унутар  бочног канала дворане са вигледима. По својој природи ова открића сврставају Петничку пећину у групу значајних археолошких локалитета и представљају важан елемент за познавање и проучавање античке Европе.