Завод за заштиту споменика културе Ваљево

План јавних набавки за 2022. годину

 • План јавних набавки
Конзервација и текуће одржавање вајата Љубе Ненадовића и собрашица у знаменитом месту Бранковина
 • Јавни позив

Набавка сликарског материјала за конзерваторсо-рестаураторске радове на иконостасу цркве Покрова пресвете Богородице у Лозници

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Поступак јавне набавке: Конзерваторски радови и презентација позноантичке виле рустике на локалитету Анине, 2. фаза  

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Поступак јавне набавке: Конзерваторско-рестаураторски радови са санацијом и реконструкцијом споменика и уређењем комплекса војничког гробља у Криваји  

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора
Поступак јавне набавке: Занатско-грађевински и конзерваторско-рестаураторски радови на цркви спомен костурници посвећеној успењу пресвете Богородице и споменику изгинулим ратницима из Првог светског рата у Пецкој
 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Набавка услуге чишћења пословних просторија

 • Јавни позив

Набавка лож уља

 • Јавни позив

Набавка нафтног деривата БМБ

 • Јавни позив

Грађевински и конзерваторски радови на позноантичкој вили рустици на локалитету Анине, 2. фаза

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора
Машински ископ у оквиру пројекта археолошког истраживања позноантичког комплекса Анине, село Ћелије, општина Лајковац
 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора
Набавка нафтног деривата БМБ за потребе археолошких истраживања
 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Набавка службеног возила путем лизинга

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Набавка услуге изнајмљивања возила за чланове стручне екипе у оквиру пројекта заштитних археолошких ископавања и истраживања на подручју рударског басена Колубара

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Набавка услуге смештаја за чланове стручне екипе у оквиру пројекта заштитних археолошких ископавања и истраживања на подручју рударског басена Колубара

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Пројекат санације, конзервације и текућег одржавања Зграде старе железничке станице у Ваљеву

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Ручни ископ у оквиру археолошког истраживања утврђења Јеринин град, Бранговић, град Ваљево

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Ручни ископ у оквиру пројекта археолошког истраживања позноантичког комплекса Анине, село Ћелије, општина Лајковац  

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Ручни ископ у оквиру пројекта заштитних археолошких ископавања и истраживања на подручју рударског басена Колубара   

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Ручни ископ у оквиру заштитног археолошког истраживања локалитета Рајковачки кључ, село Непричава, општина Лајковац  

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Зидарски, земљани и радови на крчењу терена на локалитету Таор

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора