Завод за заштиту споменика културе Ваљево

План јавних набавки за 2023. годину

 • План јавних набавки - верзија 9
 • План јавних набавки - верзија 8
 • План јавних набавки - верзија 7
 • План јавних набавки - верзија 6
 • План јавних набавки - верзија 5
 • План јавних набавки - верзија 4
 • План јавних набавки - верзија 3
 • План јавних набавки - верзија 2
 • План јавних набавки

План јавних набавки за 2024. годину

 • План јавних набавки - верзија 4
 • План јавних набавки - верзија 3
 • План јавних набавки - верзија 2
 • План јавних набавки
Пројекат заштитног археолошког истраживања локалитета Кочин бунар, село Дубље, општина Богатић

Рок за подношење понуда или пријава: 29.04.2024. - 12:00ч

 • Јавни позив
Ручни ископ на пројекту заштитног археолошког истраживања локалитета Кочин бунар, село Дубље, општина Богатић

Рок за подношење понуда или пријава: 29.04.2024. - 12:00ч

 • Јавни позив

Пројекат заштитног археолошког истраживања локалитета Поље 8,
село Скрађани, град Шабац

Рок за подношење понуда или пријава: 08.04.2024. - 12:00ч

 • Јавни позив
Ручни ископ на пројекту заштитног археолошког истраживања локалитета Поље 8, село Скрађани, град Шабац

Рок за подношење понуда или пријава: 08.04.2024. - 12:00ч

 • Јавни позив
Услуга ангажовања стручних лица – археолога на пројекту заштитног археолошког истраживања локалитета Потес, село Рубибреза

Рок за подношење понуда или пријава: 19.02.2024. - 12:00ч

 • Јавни позив

Набавка лож уља

Рок за подношење понуда или пријава: 6.02.2024. - 12:00ч

 • Јавни позив

Израда техничке документације за промену намене и реконструкцију објеката 1, 2 и 3 на катастарској парцели бр. 7995/1 КО Ваљево (спајање објеката са променом намене) за зграду Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“ у Ваљеву, Милована Глишића бр. 2

Рок за подношење понуда или пријава: 28.12.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив
Конзерваторски радови на западном бедему и кули на локалитету Јеринин град, Бранговић, град Ваљево

Рок за подношење понуда или пријава: 23.11.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив
Услуге штампања монографије „Српски трагови у Цариграду, Галипољу и Једрену“

Рок за подношење понуда или пријава: 10.11.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив
Техничко цртање ради израде техничке документације за потребе формирања Предлога одлуке о утврђивању Железничког чвора у Лајковцу за просторно културно-историјску целину

Рок за подношење понуда или пријава: 30.10.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив
Радови ручног ископа земље током археолошког истраживања локалитета Орловине у Малом Зворнику

Рок за подношење понуда или пријава: 05.10.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив
Постављање ограде у оквиру пројекта санације, конзарвације и текућег одржавања Зграде старе железничке станице у Ваљеву

Рок за подношење понуда или пријава: 05.10.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив
Наставак радова ручног ископа на пројекту археолошких радова и истраживања локалитета Поље, село Петловача, град Шабац

Рок за подношење понуда или пријава: 29.09.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив

Набавка нафтног деривата БМБ

Рок за подношење понуда или пријава: 12.09.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив

Израда фотограметијског модела високе резолуције истражених делова археолошких налазишта за потребе израде техничке документације

Рок за подношење понуда или пријава: 11.09.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив

Геометарска мерења ради израде ситуационог плана за потребе формирања Предлога одлуке о утврђивању Железничког чвора у Лајковцу за просторно културно-историјску целину

Рок за подношење понуда или пријава: 08.09.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив

Конзерваторско-рестаураторски радови на свим иконама са
иконостаса цркве Покров Пресвете Богородице у Лозници – 2. фаза

Рок за подношење понуда или пријава: 27.07.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив

Радови ручног и машинског ископа земље током археолошког
истраживања позноантичког комплекса Анине, село Ћелије, општина
Лајковац

Рок за подношење понуда или пријава: 24.07.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив

Радови ручног ископа на пројекту археолошких радова и
истраживања локалитета Поље, село Петловача, град Шабац

Рок за подношење понуда или пријава: 24.07.2023. - 12:00ч

 • Јавни позив

План јавних набавки за 2022. годину

 • План јавних набавки
Конзервација и текуће одржавање вајата Љубе Ненадовића и собрашица у знаменитом месту Бранковина
 • Јавни позив

Набавка сликарског материјала за конзерваторсо-рестаураторске радове на иконостасу цркве Покрова пресвете Богородице у Лозници

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Поступак јавне набавке: Конзерваторски радови и презентација позноантичке виле рустике на локалитету Анине, 2. фаза  

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Поступак јавне набавке: Конзерваторско-рестаураторски радови са санацијом и реконструкцијом споменика и уређењем комплекса војничког гробља у Криваји  

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора
Поступак јавне набавке: Занатско-грађевински и конзерваторско-рестаураторски радови на цркви спомен костурници посвећеној успењу пресвете Богородице и споменику изгинулим ратницима из Првог светског рата у Пецкој
 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Набавка услуге чишћења пословних просторија

 • Јавни позив

Набавка лож уља

 • Јавни позив

Набавка нафтног деривата БМБ

 • Јавни позив

Грађевински и конзерваторски радови на позноантичкој вили рустици на локалитету Анине, 2. фаза

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора
Машински ископ у оквиру пројекта археолошког истраживања позноантичког комплекса Анине, село Ћелије, општина Лајковац
 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора
Набавка нафтног деривата БМБ за потребе археолошких истраживања
 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Набавка службеног возила путем лизинга

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Набавка услуге изнајмљивања возила за чланове стручне екипе у оквиру пројекта заштитних археолошких ископавања и истраживања на подручју рударског басена Колубара

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Набавка услуге смештаја за чланове стручне екипе у оквиру пројекта заштитних археолошких ископавања и истраживања на подручју рударског басена Колубара

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Пројекат санације, конзервације и текућег одржавања Зграде старе железничке станице у Ваљеву

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Ручни ископ у оквиру археолошког истраживања утврђења Јеринин град, Бранговић, град Ваљево

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Ручни ископ у оквиру пројекта археолошког истраживања позноантичког комплекса Анине, село Ћелије, општина Лајковац  

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Ручни ископ у оквиру пројекта заштитних археолошких ископавања и истраживања на подручју рударског басена Колубара   

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Ручни ископ у оквиру заштитног археолошког истраживања локалитета Рајковачки кључ, село Непричава, општина Лајковац  

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора

Зидарски, земљани и радови на крчењу терена на локалитету Таор

 • Јавни позив
 • Одлука о додели уговора