Илирско гробље, некропола, бронзано доба

Илирско гробље, некропола, бронзано доба

Локација: Место: Буковац, Општина: Мионица
Назив локалитета:Илирско гробље, некропола, бронзано доба
Место: Буковац
Општина: Мионица
Руководилац радова: Андреј Старовић, Војислав Филиповић ИСП, Радивоје Арсић
Време истраживања: 2004 -05. година
Истражена површина: 300 м2 , три тумула
Врста локалитета: некропола под хумкама
Хронолошко определење: бронзано доба

Локалитет се налази у селу Буковац. Истражене су три праисторијске хумке пречника 10 до 20 м. и висине око 1м. Садржале су остатке спаљених покојника похрањених у урне. Откривено их је укупно 12 . Тумули припадају западносрпској варијанти ватинске културе. Истраживања од краја 2005. године преузео Републички завод за заштиту споменика културе и Археолошки институт САНУ. Налази са некрополе се налазе у сталној поставци Народног музеја Ваљево.
Опширнији подаци могу се наћи на сајту http://almanah.petnica.rs/21/06.html