ЦРКВА БРВНАРА, Селенац

selanac

ЦРКВА БРВНАРА, Селенац

Статус: споменик културе
Локација: Селенац, општина Љубовија


ЦРКВА БРВНАРА, Селенац

Назив локалитета: ЦРКВА БРВНАРА, Селенац
Место: Селенац
Општина: Љубовија
Време настанка: прва половина XИX века
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансира: Министарство културе Републике Србије

foto foto foto foto foto foto

Конзерваторски радови који се односе на архитектуру храма започети су у децембру 2007. године, а завршени 13. марта 2008. године.

Радови који су изведени обухватају следеће позиције:

Чишћење, заштита антикорозивним средством и завршно бојење дела лименог заштитног покривача храма. Обијање оштећених површина малтера на спољним и унутрашњим деловима зида и трема. Санација лучне конструкције на улазу у трем. Малтерисање и комплетно кречење спољних зидова и плафона трема. Демонтажа целокупне дестабилизоване и улегнуте подне конструкције од оштешћених опека у храму и на трему. Ископ земље за нову подну конструкцију. Извођење бетонске подлоге са хидро и термо изолацијом са армираном цементном кошуљицом и завршним танким опекарским плочама које су постављене у слоју песка. Један део пода испред иконостаса задржан је у аутентичном материјалу. Обојени су прозори и обновљен трон. На северној страни цркве скинут је и изнивелисан засути део терена, а непосредно уз тротоар изведен је канал са металном решетком за прихватање воде са крова и нови тротоар од камених плоча. Вода је спроведена кроз земљу цевима до северозападне падине. Урађена је стаза између трема и црквеног дома.

Радове су извели браћа Кузмановић из Салаша Црнобарског. Пријем радова је комисијски извршен 13. марта 2008. године.

foto foto foto