ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВ. НИКОЛЕ, Рабровица

ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВ. НИКОЛЕ, Рабровица

Статус: споменик културе (1991.г)
Локација: Рабровица, општина Ваљево


ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВ. НИКОЛЕ, Рабровица

Назив локалитета: ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВ. НИКОЛЕ, Рабровица
Место: Рабровица
Општина: Ваљево
Време настанка: сазидана 1857. на месту где је раније постојао манастир са храмом а школа је изрграђена 1844. године
Јак земљотрес из 1988. г. највише је оштетио овај храм. Пукотине на сводовима и зидовима звоника биле су врло изражене. Непосредно после земљотреса приступило се изради пројекта конструктивно- статичке санације који је поверен Евици Димитријевић, дипл. инг. арх. из Београда, а архитектонско- конзерваторски део пројекта је урадио Тихомир Дражић, архитекта Завода. Прва средства обезбеђена су преко општинске дирекције и уговорени радови на конструктивној санацији који су уступљени Г.П. “Јабланица” из Ваљева. У току радова донета је одлука да се сруши постојећи кров звоника, па је у Заводу пројектовано ново решење (Тихомир Дражић и Евица Димитријевић) које је прилагођено овом типу цркава, будући да се аутентични завршетак крова није могао реконструисати, јер није било сачуваних података. Улогу инвеститора преузела је Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом, која је оформљена за вођење свих стручних послова везаних за штете настале од земљотреса. У поступку одлучивања око састављања годишњих листа приоритета није се одговорно и домаћински размишљало, па су прављене недопустиве паузе у току извођења радова, што је проузроковало нове велике штете. На крају је промењен и извођач и два надзорна органа. Завршни радови уступљени су предузећу “Стандард” из Ваљева. Заводу је поверен конзерваторски надзор. Радови су започети 1999. године и завршени 2006. Изведена је конструктивно- статичка санација од армирано бетонске облоге са унутрашње стране зидова звоника, са завршним кровним армирано бетонским прстеном и урађен нови кров звоника. Изведени су армирано бетонски серклажи по ободним зидовима и преко горње стране попречних лукова, а преко сводова уграђена танка армирано бетонска плоча, која је спрегнута са сводовима од опеке. Луци који носе сводове осигурани су новим металним затегама. Урађена је потпуно нова кровна конструкција, а кров покривен бакарним лимом. Са звоника је обијен сав малтер са првобитном декорацијом која је потом обновљена, а исти радови су изведени и на зидовима у унутрашњости храма. Замењена је стара камена подна облога у наосу и део столарије на звонику. Уграђена је нова електро и громобранска инсталација. На храму су изведени молерско- фарбарски радови и урађени нови тротоари. Старе двери са иконостаса су рестауриране у Републичком заводу, а Црквени одбор је одлучио да преузме обавезу око израде нове иконостасне преграде. У 2006. години започети су радови на конзервацији сачуваних остатака делова старог иконостаса (Миодраг Марковић сликар- конзерватор).

ШКОЛА У РАБРОВИЦИ

Општина Ваљево је уговорила 1999. године радове на старој школи у Рабровици са предузећем “Неимар” из Ваљева. На згради школе препокривен је кров новим бибер црепом, санирана кровна конструкција, извршено утезање зидова металним профилима од арматурног гвожђа, обијен стари малтер са свих зидова који су поново малтерисани и окречени, урађени нови подови и изведена нова електро инсталација (Т. Дражић, дипл. инг. арх. и проф. арх. М. Димитријевић). Након изведених радова, на захтев школе дозидан је трем на западној страни. (Валентина Радивојевић, арх. техн.).