ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Богатић

ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Богатић

Статус: споменик културе
Локација: општина Богатић


ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Богатић

Назив локалитета: ЦРКВА РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ, Богатић
Место: Богатић
Општина: Богатић
Време настанка: сазидана 1856. на темељима старије грађевине Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: конзерваторски надзор- дипл.инг.арх. Тихомир Дражић. Позалату је извео Миодраг Марковић, сликар- конзерватор завода.
Радове финансирало: Министарство културе, Општина Богатић и донатори.

На цркви су у току 1998. године изведени следећи радови: делимична санација кровне конструкције, препокривање крова новим бибер црепом, препокривање крова звоника бакарним лимом, обијање старог малтера са зидова, малтерисање и бојење зидова цркве и звоника. Атеље Војислава Луковића започео је 1999. године конзерваторско- рестаураторске радове на иконостасу.