ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ, село Ба

CRKVA SV. ILIJE, selo Ba

ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ, село Ба

Статус: споменик културе
Локација: село Ба, општина Љиг


ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ, село Ба

Назив локалитета: ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ, село Ба
Место: село Ба
Општина: Љиг
Време настанка: између 1402-1427
Намена: спомен-гробље
Руководилац пројекта: Пројекат је урадио архитекта Завода Тихомир Дражић у сарадњи са Евицом Димитријевић, дипл. инг. арх., која је била одговорни пројектант конструкције. Археолошка истраживања- Жељко Јеж
Радове финансира: Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом.

foto

Последице дејства земљотреса највише су се испољиле на овом храму, где је дошло до обрушавања већег дела раније несолидно реконструисане кровне конструкције. Ова прилика је искоришћена да се изведу детаљна археолошка истраживања у унутрашњости храма, у нади да се дође до нових сазнања, на основу којих би се урадио пројекат обнове овог храма. Нажалост, ова истраживања нису резултирала новим сазнањима, а до озбиљнијих истраживања архитектуре није дошло јер је део средстава и времена потрошен на археолошка истраживања, па су у овим околностима са наметнутим кратким роком започете активности око израде пројекта санације и реконструкције цркве, који је поверен Заводу. У току 1999. започети су радови на рашчишћавању обрушене конструкције и са дужим прекидом већи део грађевинско- занатских радова је завршен у зиму 2000/01. године, а у току 2002. године изведена је конзервација камених портала (вајар М. Ивковић из Сирогојна). Необично је што је инвеститор- Дирекција уступила радове новоформираном локалном предузећу, коме је ово био практично први посао, па је морало ангажовати мајстора Душана Ћулибрка из Бача за извођење радова. После изведеног конструктивног дела и грубих грађевинских радова, општинске власти нису нашле за сходно да овај споменик поново уврсте у програм Дирекције, па су радови прекинути, затим настављени и поново прекинути, што је резултирало да Црквени одбор преузме одговорност за завршетак радова по свом нахођењу.