ЦРКВА У ДОКМИРУ

CRKVA U DOKMIRU

ЦРКВА У ДОКМИРУ

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Докмир, општина Уб


ЦРКВА У ДОКМИРУ

Назив локалитета: ЦРКВА У ДОКМИРУ
Место: Докмир
Општина: Уб
Време настанка: : Настанак цркве везан је за 15. век али је обнављана у неколико наврата
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић, руководилац археолошких истраживања: археолог Радивоје Арсић
Радове финансира: Министарство културе Републике Србије и Министарство за рад и социјална питања.

 

foto foto foto foto foto foto

2009.г.

Изведени радови на скидањи земљаног насипа око цркве и санирани темељи извођењем армирано беронског прстена који се спреже са постојећим делимично деградираним темељима од каменог материјала. Истовремено су конструктивно повезани делови старе цркве и новије припрате у циљу осигурања континуитета темељне конструкције. Радове су пратила археолошка ископавања која су се изводила истовремено.

2010.г.

Президани дестабилизовани и дерутни делови каменог зида на северном и источном делу цркве. Демонтирана је једана потпорна конструкција из претходне интервенције која је обезбеђивала обрушавање дела северног зида. Зидови су малтерисани новим малтером и окречени. Око цркве су постављени нови тротоари од камена.

Инвеститор: Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом Ваљево

Пројектант санације: “Дума” Београд инг. Зоран Цекић

Извођач : Занатска задруга ”Слога-Уб” Уб

foto foto foto