ЦРКВА У КРЧМАРУ

ЦРКВА У КРЧМАРУ

Статус: споменик културе
Локација: Крчмар, општина Мионица


ЦРКВА У КРЧМАРУ

Назив локалитета: ЦРКВА У КРЧМАРУ
Место: Крчмар
Општина: Мионица
Време настанка: први пут се помиње 1736.године Намена: сакрални објекат

У току 1998.г. изведени су радови на тротоару око цркве, а 1992.г. радови на санацији, малтерисању ентеријера, као и доњих зона спољашњих зидова. Чишћење и конзервација зидног сликарства Петра Николајевића- Молера у поткуполном делу завршено је 1995. године а руководилац радова био је Миодраг Марковић – сликар и конзерватор Завода.