ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Радљево

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Радљево

Статус: евидентарано културно добро
Локација: Радљево, општина Уб


ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Радљево

Назив локалитета: ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, Радљево
Место: Радљево
Општина: Уб
Време настанка: /
Намена: сакрални објекат
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансирала: Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом

Предузеће „Трудбеник“ извело је 2000. године радове на санацији оштећења од земљотреса на Храму Покрова Пресвете Богородице. Радовима је била обухваћена уградња спрегнуте металне решеткасте конструкције унутар звоника, утезање зидова, извођење конструктивних армирано бетонских серклажа на галерији, укључујући и завршне радове на ентеријеру.