ХРАМ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ У КРИВАЈИ

krivaja

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ У КРИВАЈИ

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Криваја, општина Шабац


ХРАМ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ У КРИВАЈИ

Назив локалитета: ХРАМ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ У КРИВАЈИ
Место: Криваја
Општина: Шабац
Време настанка: Не зна се тачно време настанка, помиње се први пут почетком XВИ века
Намена: сакрални објекат
Пројекат израдио: Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, одговорни пројектант- дипл.инг.арх.Весна Алексић
Стручни надзор: дипл.инг.грађ. Матић Томица
Конзерваторски надзор: дипл.инг.арх.Весна Алексић
Време извођења радова: почетак радова- октобар 2008. године
Радове финансира: Град Шабац, црквена општина и други донатори

foto

Изведени радови: И фаза- радови у току: глобална стабилност објекта повећана је ојачањем постојећих темеља као и постављањем нових затега на местима недостајућих. Општа стабилност повећана је санацијом локалних елемената конструкције која је подразумевала радове на презиђивању појединих оштећених делова као и затварање пукотина малтерима високе носивости. Зидови храма након санације малтерисани су продужним малтером. Под храма након демонтаже постојеће подне конструкције изведен је на аутентичној висинској коти са неопходним изолацијама и завршном обрадом од камених плоча. Око храма изведени су бетонски тротоари. У току су радови на обијању малтера са фасадних зидова. ИИ фаза- планирани радови на реконструкцији кровне конструкције иприпрате храма.