Истраживање и рестаурација споменика у порти цркве у Јаловику

Истраживање и рестаурација споменика у порти цркве у Јаловику

Назив пројекта: „Истраживање Војног гробља ратника из Јаловика погинулих у ратовима 1912 – 1918 и 1941- 1945 године у селу Јаловик у општини Владимирци. (у оквиру добра под претходном заштитом)

Финансијер: Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије са 782.800,00 динара.
Реализација: од 04.04. 2018. године до 07.08.2018. године.
Руководилац пројекта: Зорица Ј.Марковић, историчар уметности.
Рестаураторске радове су извели: МА Лука Новаковић, рестауратор- конзерватор, Милош Новаковић, дипломирани сликар-графичар, Милан Арсенић, сарадник за послове техничке реализације и Миодраг Марковић, сликар-рестауратор.
Истраживање су спровели: мр Милоје Николић, историчар и Зорица Ј.Марковић, историчар уметности.
Фото документацију урадио: Милан Марковић, фотограф.
Грађевинске и занатске радове извеле: фирме Распа-коп 2016“из Јаловика и „СЗТ Машинбраварска радња Слободан Крунић“ из Ваљева.

Мере заштите одвијале су се у три фазе. Прву фазу чинило је партерно уређење  Војног гробља површине 6,5 ари. Посечена су сасушена и стабла која су угрожавала споменике, из ограђеног дела уклоњено је сво коровско растиње, површина између споменика и  простор уз спољну страна ограде третирани су средством против корова. Постојеће стазе кроз гробље су очишћене и припремљене за израду нових са арматурном мрежом висине 10 цм. Кроз гробље су уместо старих дотрајалих стазица урађене три нове армиранобетонске од којих је централна дим. 10 х 1,2 метра и две приступне дим. 4 х 1,2 метра. Сокло и стубови ограде очишћени су ручно и машински од свих нечистоћа, испрани чистом водом под притиском. Дим. сокла 102 м х 0,25 х 0,20 м а стубови 0,77 х 0,20 х 0,18 м – ком. 58.  Металне цеви на огради очишћене су ручно и машински, премазане антиростом, два пута основним и једном завршним емајлом. Уместо старих постављене су две нове металне капије, поклон приложника из Ваљева. На стубићу улазне капе постављена је прохромска плоча са информативним текстом о гробљу чију је израду донирао члан Црквене општине Јаловик.

У другој фази су спроведени истраживачки радови у оквиру којих је евидентирано укупно 85 споменика од којих је 52 споменика из Првог и Другог светског рата  у црквеној порти и на Војном гробљу, док су у оквиру сеоског гробља, јужно од порте, евидентирано 33 споменикa виђених мештана, црквених великодостојника и војника из периода Првог српског устанка, Балканских ратова и Првог светског рата. Сви споменици су измерени, са њих су преписани епитафи  и за сваки од њих формирана је фото и писана документација која се чува у Заводу.

У оквиру треће фазе су изведени рестаураторски радови. Споменици из Првог светског рата у северном делу порте су очишћени хемијским и механичким путем. За уклањање биофилма коришћен је десетопроцентни раствор натријум – хидроксида, наслаге прљавштине и маховине уклоњене су четкама и споменици темељно испрани водом. Накривљени и изваљени споменици враћени су у првобитни положај и  фиксирани наношењем земље и камења, односно мешавином цемента и ситних честица агрегата обогаћених синтетичким смолама. Из уклесаних слова епитафа уклоњени су остаци боје и четкицом нанета црна боја за бетон. Споменик борца висок 5 метара је консолидован  тако што су степениште које га окружује и најнижи постамент ојачани армиранобетонском конструкцијом. На најнижем постаменту изведен је нови терацо у истој боји и саставу. На њега су враћене и анкерима фиксиране две спомен–плоче на којима су оштећења рестаурирана смесом од белог цемента, мермерног брашна и латекса. Са фигуре борца механички су уклоњене наслаге маховине и лишајева, постојеће пукотине су саниране Портланд цементним клинкером а завршна обрада изведена је брушењем брусним папиром финоће 120 и бојењем акрилном бојом за бетон, у оригиналној нијанси. Свих 37 споменика у Војном гробљу очишћени су механички од маховине и прљавштине. Напукли споменик у оквиру Војног гробља спојен је заптивном масом за бетон и спојене пукотине избрушене брусним папиром финоће 180.  На све споменике из Првог светског рата који се налазе у црквеној порти   нанета је хидрофобна заштита ECO IMPREGNIR MK у два премаза.

Ефекти пројекта: Повећана је пажња мештана и потомака погинулих ратника да се убудуће споменици и читав комплекс боље одржавају. Остали мештани су подстакнути да са више пажње брину и о свим осталим споменицима у њиховој средини а повећано је интересовање истраживача и ђака школског узраста за своје претке јер се у непосредној близини налази основна школа. Стараоци над овим комплексом су Месна заједница, Дом културе у Јаловику и црква. За његово адекватно одржавање потребно је да се у годишњи програм владимирачког Јавнокомуналног предузећа уврсти кошење траве са површина између гробних места и те активности би се одвијале у периоду од априла до септембра, у зависности од прилика на терену.