Конзерваторски радови на санацији фасаде цркве Преноса моштију Светог Николе у Рабровици у две фазе

ОБЈЕКАТ: КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ ЦРКВЕ ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕТОГ НИКОЛЕ У РАБРОВИЦИ У ДВЕ ФАЗЕ

ИНВЕСТИТОР: МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МЕСТО: Село Рабровица, Дивци кат.пар.бр.:35 КО Дивци
ПРОЈЕКТАНТ: Завод за заштиту споменика културе Ваљево
РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Милка Крстивојевић арх. Решење бр.93 од 12.02.2019. год.
ИЗВОЂАЧ: „Бајица“ д.о.о. Смедерево Уговор бр.645/8 од 09.09.2019. год.

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:

Заштита цркве од дејства капиларне влаге у зидовима је изведена обијањем оштећеног дотрајалог и влажног унутрашњег и фасадног малтера као и малтерске пластике која је била до те мере оштећена да је морала бити демонтирана и изведена од готових малтера намењених за реконструкцију и санацију а због извођења санационих радова малтера на комплетној фасадној површини цркве док је скела била подигнута. Заштита зидова који су били оштећени дугогодишњим дејством капиларне влаге се изводила новим, готовим, репаратурним, исушивим и водоодбојним малтерима који су намењени за заштиту, изједначавање и реновирање сакралних објеката на бази хидрауличног креча у три нивоа: темељни малтер, завршни-фини малтер у две руке и постављање фасадне боје у две руке. Заштита темељне зоне од продора атмосферијлија специјалним, готовим и исушивим малтером са остављањем отворене спојнице у доњој зони сокла због кретања влаге из темеља према споља. Заштита темељне зоне од продора атмосферијлија као и заштита сокла од запрскивања атмосферилија које се преко окапнице сливају на бетонски тротоар изведена је постављањем кишног канала око цркве од водонепропусног бетона са металном решетком као поклопцем у оси сливања кишнице са крова преко окапнице самплеха у који су уведене све постојеће олучне вертикале. Изведена су нова врата на цркви по угледу на постојећа, четири нова велика прозора а четири су рестаураторским поступком обновљена. Рестаурација и конзервација камених портала око улазних врата у цркву је изведена са хидрофобном заштитом. Изведени су молерски радови паропропусном, силикатном бојом у две руке и у две боје: зидови у бело, луци и свод у плаво. I фаза радова је изведена од 2.10.2019. до 18.12.2019. године а II фаза радова од 30.09.2020. до 26.12.2020. године.