КРИПТА НА ГРОБЉУ У ОСЕЧИНИ

КРИПТА НА ГРОБЉУ У ОСЕЧИНИ

Статус: споменик у непосредној заштићеној околини цркве у Осечини
Локација: на падини северно од црквене порте, Осечина


КРИПТА НА ГРОБЉУ У ОСЕЧИНИ

Назив локалитета: КРИПТА НА ГРОБЉУ У ОСЕЧИНИ
Место: на падини северно од црквене порте, Осечина
Општина: Осечина
Руководилац пројекта: дипл. инг арх, Тихомир Дражић
Намена: збирна гробница учесника Првог светског рата Носилац посла: Завод за заштиту споменика културе “Ваљево”
Радове финансира: Министарство културе и медија Републике Србије и делимично Општина Осечина

Систематска ископавања запуштених гробних места обављена су 2005. и делимично 2006.г. Почетак радова септембар 2006. године