МАНАСТИР ЋЕЛИЈЕ

МАНАСТИР ЋЕЛИЈЕ

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Ћелије, општина Ваљево


МАНАСТИР ЋЕЛИЈЕ

Назив локалитета: МАНАСТИР ЋЕЛИЈЕ
Место: Ћелије
Општина: Ваљево
Време настанка: позни средњи век
Намена: сакрални објекат

Завод је 26. јула 1989.г. склопио уговор са РО.”Стандард” из Ваљева о извођењу радова на препокривању крова и малтерисању куполе цркве. Представник Завода у својству надзорног органа била је Мирјана Петронијевић, дипл.инг.арх. Комисија коју је именовао Завод, извршила је 16.11.1989.г. преглед радова и констатовала је да је демонтиран стари бибер цреп са свих кровних површина које су прекривене бакарним лимом и постављени лежећи олуци, обијен малтер са спољних зидова и извршено малтерисање и кречење зидова куполе. Замењени су прозори на куполи и изведена превентивна заштита камених зидова цркве. Постављена је громобранска инсталација, козервиран крст и уграђена нова кугла за крст од бакарног лима. После рушења старог звоника Завод је урадио пројекат новог звоника (арх.Тихомир Дражић,1992.г.), а даље активности око цркве и радова на манастирским зградама и оградном зиду (1998.г.) преузео је и организовао манастир.