Архив, Шабац

Архив, Шабац

Статус: споменик културе од великог значаја
Локација: Шабац, угао улица Војводе Мишића и Попа Карана
Назив локалитета: АРХИВ-ШАБАЦ
Место: Шабац, угао улица Војводе Мишића и Попа Карана
Општина: Шабац
Време настанка: 1865.година
Намена: Чување и депоновање архивске грађе
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Тихомир Дражић
Радове финансира: Министарство културе Републике Србије и Општина Шабац

Крајем 2008. године завршени су конзерваторски и други радови на згради старе шабачке болнице која је пренета на коришћење Историјском архиву из Шапца. Архивска установа је и раније била смештена у ову зграду, а након завршетка радова одржана је пригодна свечаност 15. новембра којој је присуствовао министар културе.

Велики тавански простор је адаптиран за административне потребе, а приземље у потпуности намењено чувању и депоновању архивске грађе, после исељења апотекарске установе из дела зграде. Са нових 635 m² корисног адаптираног таванског простора, знатно су побољшани услови за рад ове архивске установе.