Историјски архив, Ваљево

Историјски архив, Ваљево

Статус: споменик културе (1985)
Локација: Улица Поп Лукина 26, Ваљево
Назив локалитета: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ, Ваљево
Место: Улица Поп Лукина 26, Ваљево
Општина: Ваљево
Време настанка: 1907. година
Намена: : Првобитна намена била је хируршки павиљон окружне болнице у Ваљеву, за време Првог светског рата војна болница а данашња намена је архивска установа.

Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Милка Крстивојевић

Радови 1997. године

На згради депоа и управној згради, 1997. године, изведени су радови на препокривању и замени старог новим бибер – црепом и изведени лимарски радови. Две године касније зграда старе болнице је оштећена у нападу Нато снага, па су 1999. г. организовани радови на санацији и конзервацији, који су финансирани из општинског буџета.

Радови 2008. године

Конзерваторски радови отпочели су 29.05.2008. на основу пројекта конзерваторских радова, сагласности на пројектну документацију од стране Републичког завода за заштиту споменика културе а након потписивања уговора о грађењу са Г.П.“КЕЈ“ Ваљево.

На објекту су изведени радови на враћању првобитног изгледа објекта, отварање раније зазиданих прозорских отвора и врата на јужној фасади. Радови на санацији оштећења у зидовима услед дејства земљотреса. Низ радова на поправци оштећења у зидовима, соклу, столарији и ентеријеру објекта. Израда степенишних конструкција на улазним вратима на јужној фасади и обнова терацо облоге на постојећим степеницама на северној страни објекта. Репарација постојећих врата и прозора, израда нових по угледу на постојеће позиције и уграња на месту где су формирани поново отвори. Демонтажа прскане фасаде, глетовање целе фасаде и извођење нове боје а према слоју и тону који је откривен у току радова на обнови изгледа Старе болнице. Радови на замени дотрајалих лимарских опшивки и поправци хоризонталног венца.

Изведени су радови на поправци постојеће унутрашње столарије и бојење исте. Поправка и бојење двоја улазних врата на северној страни. Извршени су радови на електро инсталацији у архиву, замена постојећих сијалица, новим, штедљивим, дотрајали каблови су замењени новим силиконским, замењени су дотрајали прекидачи и утичнице. У разводним ормарима је извршена замена осигурача и заштита постављањем плоча према условима против пожарне заштите. Радови су окончани 1.11.2008. године.