Окружни суд, Ваљево

Окружни суд, Ваљево

Статус: споменик културе
Локација: Ваљево, Карађорђева 48
Назив локалитета: ОКРУЖНИ СУД, Ваљево
Место: Ваљево, Карађорђева 48
Општина: Ваљево
Време настанка: 1906. година
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Весна Алексић

Почетак конзерваторских радова: 2006. година
Планирани радови: санација објеката од влаге и адаптација постојећег простора.
Пројекат урадило и радове извело предузеће “Кеј”