Зграда народног музеја, Ваљево

Зграда народног музеја, Ваљево

Статус: споменик културе
Локација: Ваљево
Назив локалитета: ЗГРАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА, Ваљево
Место: Ваљево
Општина: Ваљево
Време настанка: 1869. година
Намена: : грађена за потребе школе, данас прилагођена потребама Музеја

За потребе нове поставке започети су 1993. године радови на адаптацији зграде који су се односили на малтерисање зидова и плафона и постављање електро- инсталација. Почетком 1994. године уграђена су нова улазна метална врата, постављен дашчани под и изведене нове инсталације и прикључци за тоалет. Завод је организовао извођење грађевинско-занатских радова које је извело предузеће “Кеј” из Ваљева.

Музеј је у сопственој организацији извео радове који су се односили на сталну поставку. Тада није било разумевања да се изведу нужни конзерваторски радови и поново врати у функцију подрумска просторија у којој су тамновали кнежеви Илија Бирчанин и Алекса Ненадовић непосредно пред погубљење1804. г. Пре свега због жеље да се врати стара поставка везана за кнежеве и дотрајалости дрвене међуспратне конструкције изнад подрума, предузете су 2003. г. активности око уређења подрума. Септембра месеца склопљен је уговор о извођењу радова са ГП “Јабланица” из Ваљева, по пројекту завода који је урадила арх. Весна Алексић.

Радови су започети препокривањем крова старом ћерамидом и настављени демонтирањем помоћних дрвених и зиданих стубова којима су подупиране тавањаче. У току радова појавили су се озбиљни конструктивно – статички проблеми јер су се делови подрумских камених зидова који су зидани без везива почели обрушавати, а дрвене тавањаче и шашовци ломити због црвоточине и трулежи. Како све ово није претпостављено и решено пројектом наметнути проблеми морали су се решавати на лицу места. И поред наведених тешкоћа, кратког рока, оштре зиме и прекорачења буxета, радови су завршени пред само свечано отварање поставке. Надзор је водио Тихомир Дражић, архитекта завода, а статику је урадила Снежана Стојић, дипл. инг., која је укључена у део надзора за конструктивно- статичка решења.

Радови су финансирани средствима Министарства културе, а делом и општине Ваљево за радове на музејској поставци (расвета). Даљу бригу око извођења поставке преузео је Музеј.