Спомен- гробље из Првог светског рата 1914-1918. година

Спомен- гробље из Првог светског рата 1914-1918. година

Статус: знаменито место (2005.г)
Локација: налази се у оквиру Новог гробља у Ваљеву
Назив локалитета: Спомен- гробље из Првог светског рата 1914-1918. година
Место: налази се у оквиру Новог гробља у Ваљеву
Општина: Ваљево
Време настанка: 1914.година
Намена: спомен-гробље
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Милка Крстивојевић
Радове финансира: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Спомен- гробље чине споменик погинулим и помрлим јунацима и гробље са 429 гробова и шест масовних гробница у којима је сахрањено 3000 ратника. Споменик је у облику пирамиде смештене на квадратном постољу, на чијем врху се налази бетонски крст. Основа пирамиде је 1,50×1,50 метара, а висина споменика заједно са крстом износи 3,70 метара. На прилазној страни споменика је спомен– плоча са посветом: «За част, славу и величину своје отаџбине погинулим и умрлим јунацима у рату 1914– 1918 године. Захвална отаџбина.» Овај споменик је подигнут између два светска рата.

Радови на уређењу војничког гробља на локацији Новог гробља у Ваљеву изведени су у периоду од маја до септембра 2004.г. по пројекту Небојше Анића за радове који се односе на партерно уређење и на основу пројекта конзерваторских радова који су урадили Милка Крстивојевић, архитекта завода. Завод је организовао све послове у којима су учествовали:д.п.“Ерозија“, „Ваљевопут“, „Рад промет“ и „Арт- декор“ из Ваљева и „Ливница Јеремић“ из Београда. Сви стари споменици замењени су новим, конзервирано је централно спомен-обележје, урађене три капије са приступним стазама и оградни зид од каменог постамента за металном оградом, а на парцели масовних гробница ново партерно уређење са хумкама и стазама.