Споменик 1300 каплара на Рајцу

Споменик 1300 каплара на Рајцу

Пројекат: ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ  СПОМЕНИКА 1300 КАПЛАРА НА РАЈЦУ,

Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је финансирало радове у износу 903.000,00 динара, конзерваторски и грађевинско-занатски
Време извођења радова: радови су се изводили у периоду од 10.07.2017. до 17.10.2017. године.
Одговорни руководилац радова: Милка Крстивојевић д.и.а. саветник.

Извођач „Горан Чпајак ПР Скулпторска радионица Београд“  из Београда је уведен у посао и отпочео је са радовима 10.07.2017. године припремним радовима и организацијом градилишта а након тога су отпочели  конзерваторски радови на чишћењу наслага, маховина и лишаја са постамента и степенасте форме споменика. Истовремено су се одвијали радови и на чишћењу хлорида, смола и калцификација са бронзане фигуре борца. Уклоњене су тврде наслаге са скулптуре, извршено је прање са четкањем елемената каменог постамента, одстрањене су механички наслаге оксида из мале камене кадице у коју се сливала вода раније. Очишћена је шахта за развод воде испод кадице од камена. Демонтирани су сви оштећени елементи у степенастој бази споменика од гранитних елемената и камени елементи око шахте. Извршена је пажљива демонтажа вертикалних носача камених клупица а да би се нови елементи утемељили и монтирале клупе од гранитних блокова.

Замењени су сви поломљени камени сегменти новим од истог камена у обради и димензијама какви су били раније. Нови камени елементи су штоковањем и клесањем обрађени да би били исти као и постојећи. Извршено је бетонирање са нивелацијом и уградња нових камених сегмената у степенастој форми са елементима око шахте. Извршено је фуговање камених плоча у постаменту споменика. Извршено је чишћење плоче на споменику са исписивањем текста у златној боји.

У шахти је дотрајала метална цев за довод воде изнад кадице замењена новом цеви од пвц-а и постављен је нови вентил у шахти. Постављена је и славина (која је на жалост касније демонтирана – одсечена).

Извршена је заштита бронзане фигуре раствором воска.

Извршена је заштита каменог постамента и степенасте форме „IDEA HP“ Bellinzoni два пута. Ови радови су окончани 24.07.2017. године.

Другу фазу радова – грађевинско занатске радове који су планирани на уређењу целокупног платоа око споменика извео је  Г.Р. „Светозар Ђурић“ из Ваљева. Извођач је отворио градилиште 28.09.2017. године извођењем припремних радова.

Овим радовима је претходила сарадња Завода за заштиту споменика културе Ваљево са органима локалне управе у Општини Љиг, посебно са ЈКП „Комуналац“ Љиг који су нам изашли у сусрет и као значајну помоћ на припреми терена и организацији окончања планираних радова извели радове на санитарној сечи високих борова који су угрожавали споменик. Демонтирали су плоче од бетона које су биле извитоперене и оштећене и отерали их на депонију. Договорили смо се да уместо бетонских плоча, плато поплочамо каменом са овог терена од ког је и сам постамент урађен. Извођач је радове на уређењу платоа почео планирањем тампона од шљунка и сабијање вибро жабом. Након тога је извршено постављање арматурне мреже и почело се са бетонирањем и постављањем коцке од љишког гранита димензија 10х10х10 цм у свеж бетон. Након што је бетон везао, спојнице између коцки су заливене цементним млеком. Радови на уређењу платоа каменом коцком са овог терена су завршени успешно 17.10.2017. године.