Споменик на Мишару

Споменик на Мишару

Статус: знаменито место
Локација: Шабац
Назив локалитета: СПОМЕНИК НА МИШАРУ
Место: Шабац
Општина: Шабац
Време настанка: 1906. година
Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Александре Саватић
Радове финансира: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

 

Конзервацију споменика извео је Завод 2004. године када су изведени и радови на партерном уређењу по решењу Александре Саватић дипл.инг.арх. из Шапца и метална ограда око споменика.