Знаменито место Бранковина

Знаменито место Бранковина

Статус: знаменито место од великог значаја
Локација: Бранковина, општина Ваљево
Назив локалитета: ЗНАМЕНИТО МЕСТО БРАНКОВИНА
Место:
Бранковина
Општина:
Ваљево
Време настанка: 17,18, 19. век

Знаменито место Бранковина представља комплекс споменички значајних и вредних објеката. Завод је практично од оснивања стално присутан на овом простору, учествујући у реализацији већине програма везаних за очување и презентацију ове целине. У сарадњи са протом Владаном Ковачевићем, црквена општина и Завод су у заједничкој акцији 1993.г. препокрили и конзервирали четири собрашице у порти, обновљена је чесма, постављена нова дашчана подлога преко моста и изведено делимично препокривање кровова на зградама школа.

Следеће године уговорено је извођење лимарских радова на цркви са д.п.“Индустромонт“ из Ваљева и изведени молерско- фарбарски радови у цркви, а 1995. г. постављена нова камена пирамида на споменику породици Ненадовића и обновљена кугла на крсту. На истом споменику интервенисано је и 2002. године, када су изведени конзерваторско- рестаураторски радови на постаменту споменика.

Радове је извео вајар Миладин Ивковић, а финансирало Министарство Унутрашњих Послова. Завод је у току 2001. године организовао радове на препокривању крова Протине школе. Том приликом стара ћерамида замењена је новом каналицом. Исте године је препокривена зграда суднице, постављен поплет око школског дворишта и постављене две капије. Радови су финансирани средствима Министарства културе. Надзор су водили Ирена Ковач, дипл. инг. арх. и Драган Стаменић, историчар уметности, а радове је изводила Занатска радња “Златан“ из Лознице. У 2002. години изведени су радови на санацији и препокривању крова Десанкине школе, извршена поправка столарије и молерски радови.