ИЗВОД ИЗ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗГРАДЕ ХОТЕЛА ГРАНД У ВАЉЕВУ ЗА СПОМЕНИК КУЛТУРЕ

Споменик културе је пројектован 1903. године, као градска кафана. Изведена је као спратни, угаони објекат академске просторне концепције и историцистичке архитектонске декоративности. Оригинални изглед зграде кафане Гранд чинио је угаони објекат, коме су у две следеће фазе придодата бочна крила: северно, које је старије и источно нешто млађе.

Данашњи изглед је резултат опсежних радова изведених током девете деценије прошлог века, којима су извршена проширења у димензијама и површини објекта.

Партерна зона је изведена као канелурирана површина са правилним ритмом прозорских отвора, над којима су декоративне конзолно постављене волуте, а главни портал је лучно обликован. Прозорски низ на спратном делу варира мотиве у оквиру система прозорског уоквиравања, у виду лучних или троугаоних тимпанона, као и кордонске греде.

Најоригиналнији део зграде показује ликовност разноврсног израза, концентрисана у горњој зони треће фасаде као и на атици. Присутан је најмодернији начин размишљана који је диктирао Ар Нуво: мотив отворене шкољке и волута на атици, плошни флорални орнаменти и маскерон у преломљеном тимпанону. Зграда поседује квалитет пласмана декоративне пластике усаглашене са композицијом фасаде. Својом наменом зграда Гранд хотела представља један од првих модернијих угоститељски објеката подигнутих почетком XX века. У стилском погледу она чини целину са зградама Судова као и Гимназије, грађевинама које су у то време изграђене у оквиру заједничке градске зоне.