Министарство рада и социјалне политике у 2008. години финансирало је извођење грађевинско-конзерваторских радова на санацији и рестаурацији спомен-обележја изгинулим ратницима у селу Штитар општина Шабац.

Радови су изведени у организацији Завода за заштиту споменика културе Ваљево под руководством Миодрага Марковића, конзерватора Завода.

Сам споменик се налази уз ивицу регионалног пута на кривини под углом од 90 степени тако да су чести случајеви излетања возила из кривине при чему је долазило до константних и све већих оштећења споменика.

На жалост, седам дана по завршетку радова, услед вожње у великој брзини начињена је знатна штета која је проузроковала рушење предњег дела ограде и капије.

Завод је о свему обавестио надлежно Министарство и град Шабац захтевајући да се хитно и квалитетније реши део саобраћајнице уз сам споменик.