ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РЕИК КОЛУБАРА, ЛОКАЛИТЕТИ ЈАРИЧИШТЕ 1 И 2

У априлу месецу настављена су заштитна истраживања прекинута у новембру 2007. године. Радови се одвијају на простору површинских копова угља Тамнава Источно и Западно поље, на локалитетима Јаричиште 1 и 2. Руководилац пројекта је Мирјана Благојевић из Републичког завода за заштиту споменика културе. У истраживањима испред Ваљевског завода учествују археолози Радивоје Арсић и Владимир Пецикоза и студенти археологије Невена Павловић, Марко Андрић, Никола Јевтић. У досадашњим радовима истражено је око 4000 м2 . Више од половине насеља је до сада систематски истражено. У току су истраживања великог налазишта „Јаричиште 1“ у Малом Борку која потврђују више фаза живота на овом простору од средњег неолита – Старчевачка култура (VI миленијум п.н.е.) до развијеног бронзаног доба (III миленијум п.н.е.). Најзаступљенији су налази старчевачке културе. Откривен је велики број укопаних објеката земуница и пећи које су по правилу повезане са овим објектима као и отпадних јама. У једној од јама откривен је и гроб из истог времена. Све откривене пећи са ложиштем су изузетно добро сачуване. На локалитету «Јаричиште 2» истраживања су у току. Локалитет је лоциран на високој обали изнад реке Кладнице на западној страни Површинског копа. Удаљен је око 200м ваздушном линијом североисточно од локалитета «Јаричиште 1». Истражено је око 2000м2 Откривени су укопи различитих форми и димензија испуњених црном растреситом земљом са пуно гари и трагова сагоревања. У целинама је откривен велики број фрагмената позноантичких керамичких посуда и гвоздених предмета. На основу налаза бронзаних фибула и новца локалитет се може датовати у IV век. Судећи по интензивним траговима сагоревања дрвета и ћумура, налазима гвоздене шљаке и недовршеним гвозденим предметима на овом месту се вероватно налазила ковачница гвожђа на отвореном простору.