Кратак опис пројекта који је изведен у 2011.

Пројекат санације цркве Свете Тројице у Краљеву од последица дејства земљотреса, који се десио 3. новембра 2010. године, је урађен на иницијативу председнице секције архитеката ДКС-а Данијеле Младеновић, која је чланове секције окупила на заједничком састанку у Краљеву а ради што хитнијег ангажовања колега у изради потребне техничке документације за санацију, Законом о културним добрима […]

Карте

foto

1. Карта археолошких налазишта винчанске културе у сливу реке колубаре (аутор Р. Арсић ) 2. Карта археолошких налазишта гвозденог доба у северозападној Србији (аутор Р. Арсић ) 3. Карте римске војне инфраструктуре у северозападној Србији 4. Карта античких археолошких налазишта у северозападној Србији