Ана Николић

Ана Николић
Ана Николић

Ана НиколићАна Николић

Административни радник

Година рођења: 1973

Образовање: eкономиста

емаил адреса: ana@vaza.co.rs

Води опште административне послове, организује стручне састанке,

координира рад Завода са другим институцијама и појединцима,

ажурира акта и деловоднике припрема дописе, информације и радне материјале,

усклађује рад стручне и опште службе

води Библиотеку завода

прати и организује медије који извештавају о раду Завода

 

 

Знање рада на рачунару.