Горан Радовановић

Горан Радовановић
Горан Радовановић

Горан Радовановић,

Секретар ЗаводаГоран Радовановић


Година рођења: 1977.


Образовање:

Правни факултет, Универзитет у Београду, смер: међународно право; положен правосудни испит; Положен стручни испит прописан за рад у делатности заштите непокретних културних добара по програму за правнике – конзерваторе


eмаил адреса: gorandyd@gmail.com


Радно искуство:

Виши суд у Ваљеву;

Адвокатска канцеларија Ђорђевића; Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“

 

Чланство:

 

Члан Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе „Ваљево“