Радивоје Арсић

Радивоје Арсић
Радивоје Арсић

Радивоје Арсић
Археолог, шеф истраживачког одељења

Година рођења: 1975.
Образовање: Дипл. археолог, Филозофски факултет у Београду,

E-mail: arsa@vaza.co.rs

јун 2001. са темом Елементи черњаховске културе у римским провинцијама Moesia I, Dacia Ripensis и Dacia Mediteranea, ментор проф. др Александр Јовановића

2003. Положио стучни конзерваторски испит,  сарадник Завода,

2007. год. дипл. археолог Мастер, Филозофски факултет у Београду, Децембар  год. Тема: Античка топографија северозападне Србије, ментор проф. др Александaр Јовановић

Радно искуство

  • Руководилац истраживачког одељења Завода за зштиту споменика „Ваљево“од 2013. године
  • Вршилац дужности директора Завода за заштиту споменика културе, Ваљево април 2011.-април 2013. године
  • Стручни сарадник, Завод за заштиту споменика културе, Ваљево, од јануара 2002. год
  • Виши стручни сарадник, Завод за заштиту споменика културе, Ваљево, од јануара 2007. год.
  • Руководилац програма археологије, Истраживачка станица Петница, 2002. год.

Референце

2004. уредник каталога изложбе Стари град-Шабац

2005. Заштитна археолошка истраживања на простору хидроакомулације Стубо-Ровни. Гласник друштва конзерватора Србије 29. 85 – 90. Београд.

2005. Истраживање Шабачка тврђава

1999. Археолошко ископавање Петничке пећине, Петничке свеске бр.38

2000. Петнички Манастир, Петничке свеске бр.40

2000. Живот сељака у средњевековној Србији www. anarheologija.org/clanci/arhiva

2001. Амазонке-свете ратнице, www. anarheologija.org/clanci/arhiva

2002. Пад Римског Царства www. anarheologija.org/clanci/arhiva

2004. Вила рустка из Врхпоља. Museum 4. Шабац

2004. Шабачка тврћава-археолошка истраживања. Каталог изложбе Стари град-Шабац. Ваљево-Шабацачке тврђаве. Гласник  друштва конзерватора Србије 29.   85 – 90. Београд.

2006. Истраживање Шабачке тврђаве. Археолошки преглед Београд, у штампи

2006. Истраживања позноантичког локалитета у Анинама, село Ћелије. Гласник  друштва конзерватора Србије 31.   55 – 60. Београд

2008. Истраживања позноантичког локалитета у Анинама, село Ћелије. Гласник  друштва конзерватора Србије 33.   55 – 60. Београд

2008. Резултати археолошког истраживања шанца у Салашу Црнобарском. Археолошки преглед 2/3: 118-121 Београд.

2008. Тумачење негативних археолошких података на примеру преримског римског периода на простору северезападне Србије. Антропологија 1.   5 – 21. Београд

2010. Насеља винчанске културе у сливу реке Kолубаре. Kolubara 5:27-36 РЗСК, Београд

2010. Латрони-антички разбојници и побуњеници у Колубари и Подгорини.Колубара Велики народни календар за 2010. год:158-165

2010. Са чиме ћемо пред УНЕСКО-О стећцима-мраморју у нашим крајевима, ревија Колубара бр. 193

2010. Кула Ненадовића из угла историјске археологије. ГМИА 44.Ваљево. 5-19ш

2011. Реконструкција шанца и куле Ненадовића.Колубара Велики народни календар за 2011.

2011. Просотрни контекст налаза римских камених споменика у северозападној Србији, Зборник НМ XX-.1

2012. Утврђење Јеринин град Бранговић. У Нова археолошка истраживања западне Србије. Зборник Радова у штампи

2012. Праисторијска градина Вито у Брезовицама. У Нова археолошка истраживања западне Србије. Зборник Радова у штампи

2013. Археолошки и историјски подаци о манастиру Рибница.Колубара Велики народни календар за 2014. год:158-165

2016. Археолошко налазиште Анине-римска вила. ТО Лајковац. Лајковац

2016. Мапа културног наслеђа општине Лајковац. ТО Лајковац

Душан, М.  и Арсић.Р

2004. Бранговић-Прелиминарна археолошка истраживања раносредњовековног утврђења, Гласник историјског архива 38. Ваљево.

Арсић.Р и Чебашек. Е.

2006. Сондажна истраживања локалитета  Анине у селу Ћелије, општина Лајковац .Археолошки преглед 2/3. 68-72 Београд,

М. Благојевић и Арсић.Р.

2008. Заштитна археолошка истраживања локалитета Црквине. Археолошки преглед 2/3. 16-20 Београд,

2007. Заштитна археолошка ископавања на локалитету Црквине, Мали Борак. Гласник  друштва конзерватора Србије 31.   52 – 55. Београд

2008. Заштитна археолошка ископавања у 2006. години  на локалитетима Црквине и Бележ, Мали Борак. Гласник  друштва конзерватора Србије 32.   61 – 66. Београд

2008. Заштитна археолошка ископавања у 2006. години  на локалитетима Масинске њиве Мали Борак. Гласник  друштва конзерватора Србије 32.   65 – 68. Београд

2008. Рударски басен „Колубара“ заштитна археолошка ископавања, Гласник САД-а 23.Београд

Арсић.Р. и Пецикоза. В.

2006. Манастир и ктиторски гроб из Ћелија. Гласник САД-а 22 151-168. Београд.

2008. Истраживања цркве у Ћелијама. Археолошки преглед 2/3: 91-96 Београд.

Арсић.Р. и Филиповић. В.

2006. Локалитет Илирско гробље у Буковачком пољу. Археолошки преглед 2/3. 33-36 Београд

Радивоје Арсић, Јелена Милетић, Владимир Милетић

2010.Заштитна истраживања на локалитету Црквине, Мали Борак. Колубара 5:55-66 РЗСК, Београд

H. Arthur Bankoff, Slobodan Mitrović, Radivoje Arsić, Rebecca Boger, Vojislav Filipović, Andrea Huska, and Wayne Powell

2010. Tin Sources and Settlement in the Bronze Age of Southeast Europe. Antiquity’s Gallery

Арсић. Р. И Булић Д.

2012. Истраживања ваљевске Грачанице 2011. године. Гласник историјског архива 45.:93-104 Ваљево.

2012. Манастир Боговађа из аспекта археолошких истраживања. Гласник историјског архива 45.:105-115 Ваљево.

Група аутора

2006. Споменичко наслеђе Колубарског и Мачванског округа. Завод за заштиту споменика културе Ваљево. Ваљево.

Арсић.Р. и Пецикоза. В.

2007. Историјски атлас, од праисторије до савременог доба , Београд, Српска књига( За основну школу)

Арсић.Р

2011. Карта културног наслеђа Ваљева и околине, Ваљево Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ Ваљево.

Арсић. Р. и М. Благојевић 2014. Миленијумско наслеђе Колубаре. Београд. Републички завод за заштиту споменика културе

Учешће

– Учешће на Античкој секцији САД-а са темом Налази черњаховске културе са локалитета Петничка пећина, Ниш, Октобaр 2001.

Учешће на скупу САД-а, са темом Римска Villa Rustica у селу Врхпоље и Налази черњаховске културе из Шалитрене Пећине, Београд, јун 2002

Учешће на античкој секцији САД-а са темом Римска Villa Rustica у Селу Ровни, Краљево, новембар 2003.

-Учешће на срењовековној и античкој секцији САД-а са темом  са Проблем касноантичког гроба са локалитета Савинац, Смедерево, Октобар 2004. год.

-Учешће на скупу и скупштини САД-а, са темом Римска војна инфраструктура на простору северозападне Србије, Зајечар, јун 2008.

– Учешће на скупу 27th Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores,

– Као коаутор са А, Старовићем и темом Cherniakhovo-type ceramic vessels from NW Serbia and the question of inhabitants of the central Balkans in late 4th century AD. Београд-Виминацијум септембар 2010.

– Учешће на скупу и скупштини САД-а, са темом Утицај кишне ерозије на археолошка налазишта, Краљево, јун 2011.

– Учешће на скупу и скупштини САД-а, са темом Утврђење Јеринин град, Бранговић, Градина старијег гвозденог доба у Брезовицама Ваљево, мај 2012.

Изложбе:

2004.Шабачка тврћава-археолошка истраживања. Каталог изложбе Стари град-Шабац. Ваљево-Шабац

2011. Кула ненадовића 3д, Реконструкција изгледа Куле и шанца изложба Ваљево

2016. Изложба у холу општине Лајковац Археолошко налазиште Анине-покретни налази

2016. октобар-новембар Изложба 30 година археологије у Ваљевском заводу. У холу Дома Културе Ваљево

Чланство:

  • Српско археолошко друштво
  • Друштво Конзерватора Србије

Остало:

Енглески и руски језик

Рачунарске способности

MS Office paket, Auto-cad, Arhi-Cad, Photoshop, Corel Draw, ArcGIS, Google sketchup, Global Mapper….