Тихомир Дражић

Тихомир Дражић
Тихомир Дражић

Тихомир Дражић

Тихомир ДражићСаветник архитекта

Година рођења 1954:
Образовање: диломирани инжињер архитектуре

tiha@vaza.co.rs


Радно искуство

 

ГП. „Јабланица“ 1980-83, извођење радова

Општинска управа Ваљева- Оделење за урбанизам, 1983-86, послови везани за спровођење урбанистичких планова

Завод за заштиту споменика културе Ваљево, од 1986, послови везани за заштиту културних добара

 

Референце :

Пројекти:

Реконструкција куле Ненадовића, Ваљево, 2005. г.

Реконструкција и адаптација зграде Међуопштинског историјског архива, Шабац, 2003.г.

Реконструкција зграде Позоришта у Шапцу, 2007.г.

Конзерваторско-рестаураторски радови на фасадама и санација крова на згради Дома армије у Ваљеву, 2012.г.

Санација и реконструкција Старог каменог моста на реци Љубовиђи, 2013. г.

Конзерваторско-рестаураторски радови и санација оштећења на меморијалном коплексу „Кадињача“,2011. г.

Реконструкција и санација комплекса спомен костурнице на Текеришу, 2014. г.

Санација оштећења на спомен костурници на Гучеву, 2014. г.

Санација и реконструкција цкава: Рабровица, 2000. г. и Селанац, 2006. г.

Конзерваторски радови на етно објектима: Бебића Лука 2012.г. и Бастав, 2009. г.

Дислокација конака Радића из Малог Борка у Лајковац, 2010. г.

 

Учешће:

на конференцијама струке

у комисијама и као члан жирија………….

 

Награде:

Друштво конзерватора Србије 1995. г.

Секција архитеката ДКС-а 2004. г.

 

Чланство:

Друштво конзерватора србије

ICOMOS Србија Инжењерска комора Србије

 

Лиценце:

одговорни пројектант архитектонских пројеката 300 2017 03

одговорни извођач радова 400 148 403

 

Остало:

рад на документацији

знање језика.

Рачунарске способности….