Ана НиколићАна Николић

Административни радник

Година рођења: 1973


Образовање: eкономиста


емаил адреса: CLOAKING


Води опште административне послове, организује стручне састанке,

координира рад Завода са другим институцијама и појединцима,

ажурира акта и деловоднике припрема дописе, информације и радне материјале,

усклађује рад стручне и опште службе

води Библиотеку завода

прати и организује медије који извештавају о раду Завода

 

 

Знање рада на рачунару.