ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ У ПЕТНИЦИ

Additional Info

 • Редни број: 196.
 • Број у регистру: 196.
 • Датум уписа у регистар: 27. 01. 2010.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ У ПЕТНИЦИ
 • Општина: ВАЉЕВО
 • Место: СЕЛО ПЕТНИЦА
 • Адреса: СЕЛО ПЕТНИЦА
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ: 633-3721/97. ОД 17. 10. 1997.
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. С. БРОЈ: 51 од 13. 11. 1997.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 252 КО Петница
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: К. П. број: 247, 248/1, 249, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5 И 256/1 К. О. Петница у приватној својини,и број 253 И 254 К. О. Петница, у друштвеној својини.
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Друштвена
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Споменик културе сазидан је 1866. године на месту старије грађевине. Конципиран је као једнобродна грађевина, подељена на припрату, над чијим је западним делом звоник обновљен 1926. године, наос и олтар који се завршава полукружном апсидом. Локалну особеност представљају бочно усмерене нише протезиса и ђаконикона. Засведен је полуобличастим сводом са ојачавајућим луцима, по угледу на узоре рашког градитељства. Скромну фасадну декорацију чине пар хоризонталних кордонских венаца, смештених високо, готово уз поткровне венце двосливног крова и профилисани лучни оквири седам пространих прозорских отвора. Иконостасна преграда је рад непознатог мајстора из друге половине XIX века. У цркви се чувају царске двери рађене 1839. године за старију црквену грађевину, рад Георгија Бакаловића, чији је допринос ослобађању црквеног сликарства од превласти зографа изузетно значајан. Складан и пропорционалан, споменик културе представља значајан пример сакралне архитектуре ваљевског краја у другој половини XIX века.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /

Image Gallery