ЦРКВА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

Registar

 • Редни број: 188.
 • Број у регистру: 188.
 • Датум уписа у регистар: 13. 07. 2006.
 • Број у централном регистру: /
 • Датум уписа у централни регистар: /
 • Број досијеа: /
 • Назив културног добра: ЦРКВА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
 • Општина: ШАБАЦ
 • Место: СЕЛО ЛИПОЛИСТ
 • Адреса: СЕЛО ЛИПОЛИСТ
 • Координате: /
 • Основ за упис у регистар: ОДЛУКА ВЛАДЕ Р. СРБИЈЕ 05 БРОЈ 633-7997/2005 ОД 22. 12. 2005. ГОДИНЕ
 • Број и датум службеног гласила: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Р. СРБИЈЕ БРОЈ 115/2005 ОД 27. 12. 2005. ГОДИНЕ.
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: 1462 КО ЛИПОЛИСТ, ПРИВАТНА СВОЈИНА
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: 1462, 1465, 1472 И 1474 КО ЛИПОЛИСТ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ 2210/1 И 2232 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 • Укупна површина: /
 • Облик својине: Државна, Приватна
 • Власник: /
 • Првобитна намена: /
 • Тренутна употреба: /
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ЈЕ КОНЦИПИРАН КАО ЈЕДНОБРОДНА ИЗДУЖНА ГРАЂЕВИНА ИМПРЕСИВНИХ ДИМЕНЗИЈА СА ПРОСТРАНОМ ОЛТАРСКОМ АПСИДОМ НА ИСТОКУ И ПРИПРАТОМ НАДВИШЕНОМ ГАЛЕРИЈОМ НА ЗАПАДУ. ПЕВНИЧКИ ПРОСТОРИ СУ КАО И ОЛТАРСКИ СПОЉА ПОЛИГОНАЛНИ А ИЗНУТРА ПОЛУКРУЖНИ НА ПРЕСЕКУ ПОДУЖНОГ И ПОПРЕЧНОГ БРОДА, НА ВИСОКОМ УСКОМ ТАМБУРУ УЗДИЖЕ СЕ КУПОЛА. ФАСАДЕ СУ ОЖИВЉЕНЕ ПРОЗОРСКИМ ОТВОРИМА, УОКВИРЕНИМ КАМЕНИМ РАМОВИМА, ФРИЗОМ АРКАДИЦА ИСПОД КРОВНОГ ВЕНЦА И ИЗБАЧЕНИМ ЗАПАДНИМ ПОРТАЛОМ СА ТИМПАНОНОМ ЗИДНО ПЛАТНО ИЗНАД ГЛАВНОГ УЛАЗА УКРАШАВА И КРУЖНО ПОЉЕ У КОМЕ ЈЕ У ФРЕСКО ТЕХНИЦИ ОСЛИКАНА ПРЕДСТАВА ИСУСА ХРИСТА. ЗАВРШЕТАК ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ ЈЕ У ОБЛИКУ ВЕЋЕГ ТИМПАНОНА, ИЗНАД КОГА СЕ УЗДИЖЕ ВИСОКИ ЗВОНИК НЕОБИЧНОГ ОБЛИКА. СПОМЕНИК КУЛТУРЕ, ОДНОСНО ЦРКВА, САГАЂЕН ЈЕ 1872. А ОСВЕЋЕН 1880. ГОДИНЕ. СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ПРЕДСТАВЉА ЗНАЧАЈНО АРХИТЕКТОНСКО ОСТВАРЕЊЕ 19. ВЕКА, ИЗВЕДЕНО ПОД УТИЦАЈЕМ СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ТРАДИЦИЈЕ И СРЕДЊОЕВРОПСКИХ УМЕТНИЧКИХ ТЕНДЕНЦИЈА.
 • Стање: /
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: /
 • Процена угрожености и ризик: /
 • Напомена: /