Лозница

Registar

 • Редни број: 1
 • Број у регистру: 2
 • Датум уписа у регистар: 19.07.2006.
 • Број у централном регистру: 3
 • Датум уписа у централни регистар: 25.08.2006.
 • Број досијеа: 5
 • Назив културног добра: /
 • Општина: Лозница
 • Место: Лозница
 • Адреса: Лозница
 • Координате: Лозница
 • Основ за упис у регистар: Лозница
 • Број и датум службеног гласила: Лозница
 • Категорија: Од великог значаја
 • Катастарске парцеле културног добра: Лозница
 • Граница заштићене околине са пописом катастарских парцела: Лозница
 • Укупна површина: 15650m2
 • Облик својине: Приватна
 • Власник: Loznica
 • Првобитна намена: Лозница
 • Тренутна употреба: Лозница
 • Сажет опис културног добра са основним одликама: Лозница
 • Стање: Лозница
 • Решење/Одлука о проглашењу за НКД: /
 • Период: Лозница
 • Врста: Споменик културе
 • Процена угрожености и ризик: Лозница
 • Напомена: Лозница