Црква Успења Пресвете Богородице у Липолисту

Црква Успење Пресвете Богородице у Липолисту је подигнута 1872. године. Зидана је у основи као једнобродна грађевина са одвојеном припратом и наосом, полукружним певницама и пространом полукружном олтарском апсидом које су споља зидане петострано. На западној страни цркве је мањи наткривени трем ослоњен на четири стуба – који су украшени богатом малтерском пластиком. У основи […]

Ана Николић

Ана Николић

Ана Николић Административни радник Година рођења: 1973 Образовање: eкономиста емаил адреса: ana@vaza.co.rs Води опште административне послове, организује стручне састанке, координира рад Завода са другим институцијама и појединцима, ажурира акта и деловоднике припрема дописе, информације и радне материјале, усклађује рад стручне и опште службе води Библиотеку завода прати и организује медије који извештавају о раду Завода   […]

Горан Радовановић

Горан Радовановић

Горан Радовановић, Секретар Завода Година рођења: 1977. Образовање: Правни факултет, Универзитет у Београду, смер: међународно право; положен правосудни испит; Положен стручни испит прописан за рад у делатности заштите непокретних културних добара по програму за правнике – конзерваторе eмаил адреса: gorandyd@gmail.com Радно искуство: Виши суд у Ваљеву; Адвокатска канцеларија Ђорђевића; Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ […]

Милка Крстивојевић

МИЛКА КРСТИВОЈЕВИЋ

МИЛКА КРСТИВОЈЕВИЋ Архитекта конзерватор – саветник е-маил: milka@vaza.co.rs   ОБРАЗОВАЊЕ 1982-1984. године Техничка школа у Ваљеву, смер: природни. 1984-1986. године Ваљевска гимназија, смер: математичко-технички сарадник. 1986-1992. године Архитектонски факултет у Београду, смер пројектовање. СТРУЧНО ИСКУСТВО 1990. и 1991. као студент стицала искуство у пројектном бироу Г.П. „Рад“ у Београду.  Од 1992. до 2002. године  радила […]

Тихомир Дражић

Тихомир Дражић

Тихомир Дражић Саветник архитекта Година рођења 1954: Образовање: диломирани инжињер архитектуре tiha@vaza.co.rs Радно искуство   ГП. „Јабланица“ 1980-83, извођење радова Општинска управа Ваљева- Оделење за урбанизам, 1983-86, послови везани за спровођење урбанистичких планова Завод за заштиту споменика културе Ваљево, од 1986, послови везани за заштиту културних добара   Референце : Пројекти: Реконструкција куле Ненадовића, Ваљево, […]

Миодраг Марковић

Миодраг Марковић Сликар – рестауратор Година рођења: 1956. Образовање: ВПШ   fotomarkoni@gmail.com   Радно искуство: 30 година, сликар-рестауратор   Референце :  Изведени радови на иконостасима: Маркова црква Црква у Степању Црква у Богатићу Црква у Шапцу Црква у Глоговцу Манастир Чокешина Црква Грачаница Црква у Скадру Манастир Боговађа Црква у Тузли Црква у Ужицу Црква […]

Зорица Марковић

Зорица Ј. Марковић

Зорица Ј. Марковић Историчар уметности, стручни сарадник Година рођења: 1968. година Имејл: reddora14@gmail.com Тел: 014/ 35 22 689 Моб.тел: 065/ 244 67 01   Образовање: •2014. године, положила је стручни испит у делатности  заштите непокретних културних добара у Републичком заводу за заштиту споменика културе, Београд. Ментор  јој је била др Светлана Пејић. •2012 година – […]

Драган Стаменовић

Драган Стаменић   историчар уметности, конзерватор саветник       Година рођења: 1954Образовање: ВСС email: gane@vaza.co.rs Радно искуство: 1979-1988 професор уметности у средњим школама, од 1988 до данас запослен на месту историчара уметности у Заводу за заштиту споменика културе „Ваљево“   Референце :   – Манастир Пустиња, Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“, Ваљево, 1988. […]

Милоје Николић

Милоје Николић

Милоје  Николић   магистар историје, саветник         Година рођења:  1954. Образовање:     Постдипломске студије на катедри за историју Филозофског факултета у Београду   nikolicmiloje@gmail.com Радно искуство   Николић је радио као сарадник-истраживач Председништва Савеза Социјалистичке омладине Србије у Београду 1980. – 1981. године. Од 1982. почео је са радом  у Заводу за заштиту […]

Радивоје Арсић

Радивоје Арсић

Радивоје Арсић Археолог, шеф истраживачког одељења Година рођења: 1975. Образовање: Дипл. археолог, Филозофски факултет у Београду, E-mail: arsa@vaza.co.rs